Dante Pettis Womens Jersey 树莓派Zero专用摄像头

RPI Zero专用摄像头


【Raspberry pi 】
【Zero camera】

型号 RPI Zero专用摄像头
生产厂家 SpotPear
联系电话 0755-88291180
数量@ 1Unit@ 20Units@ 100Units
单价(¥) 80 80 80
简介 Raspberry Pi Zero V1.3定制的迷你摄像头,体积小,结构美观。


功能介绍

  • 500万像素
  • 感光芯片OV5647
  • 摄像头参数:
   • CCD尺寸:1/4英寸
   • 视场角(Diagonal):72.4度
   • 传感器最佳像素:1080p
  • 静态图片分辨率为2592 x 1944
  • 支持1080p30, 720p60以及640x480p60/90视频录像
  • 尺寸:60mm × 11.5mm × 5mm

产品图片


教程

 • 摄像头使用手册
发货清单
 • RPI Zero专用摄像头 x 1
  1.
 discount jerseys